Thuo ezúttal kérdésekre válaszolt:

– Én úgy élem meg, hogy akik most menekültként érkeznek az országunkba, nem is akarnak kapcsolódni hozzánk és veszélyesek ránk. Miért gondolod azt, hogy ebből bármit is tanulhatunk rólatok?
– Honnan tudjátok azt, hogy az univerzumban milyen kultúrák vannak és ők milyen hatással lehetnek rátok, ha találkoztok velük? Még nem is jött létre fizikai kapcsolat az emberiség és egy nem földi kultúra között, de sokan máris úgy viselkednek közületek, mintha mindent tudnátok rólunk és más fajokról. Látjuk, hogy már kialakult előítéleteitek vannak. Még nem találkoztatok velünk, de máris tudjátok, kik a jók és kik a rosszak. Ez a típusú gondolkodásmód akkor is jellemző rátok, ha embertársaitokról alkottok véleményt magatokban. Hagyjátok magatokat befolyásolni információk által, amiket valahol olvastok vagy hallotok, ahelyett, hogy saját tapasztalatokból merítenétek. És hajlamosak vagytok általánosítani. Ha rossz tapasztalatod van egy emberrel, képes vagy azt hinni, hogy mindenkivel rossz tapasztalataid lennének, aki arra az emberre hasonlít. Észre kellene vennetek, hogy a legcsekélyebb mértékben sem bőrszín, külső megjelenés, ruházat kérdése, hogy ki lehet a barátod, kivel tudsz jól együttműködni és kivel nem. Ha ez fogja meghatározni, hogyan közelítetek Földön kívüli kultúrákhoz, nem lesz sok barátotok. Vannak kultúrák, akik külsőre nagyon eltérnek tőletek, de akikkel a gondolkodásbeli hasonlóságoknak köszönhetően jól együtt tudnátok működni.
Ha felszínes jellegzetességek vagy mások véleménye alapján alkottok magatoknak képet másokról, sok csalódás vár rátok. Egy ártatlannak tűnő, kék szemű, szőke hajú, fehér börű ember gondolatai és szándékai is lehetnek pusztítóak. És egy fekete bőrű, arcát ruhával fedő ember is lehet jóságos és együttműködő. Ez az időszak a Földön pont erről szól, hogy ezt végre felismerjétek. Olyan közösségeket kell létrehoznotok, ahol nem a külső jellegzetességek, a hozott kultúrális szokások a mérvadóak, hanem a gondolatok, érzelmek és szándékok.
– Sok vita van arról az emberek között, a klímaváltozás a bolygónkon természetes folyamat vagy emberek tevékenységek következménye? Ti ezt hogyan látjátok?
– Mindennek, ami Földön történik, köze van az emberekhez. De nem feltétlenül a cselekedeteikhez, a gondolataitok és az érzelmeitek is tudnak változásokat generálni. Az emberi faj nem valami különálló dolog a bolygótokon, hanem szerves része a természetnek. Hatással vagytok minden élő és általatok nem élőnek tartott dologra, minden folyamatra, ami a Földön zajlik. Csak az összefüggések nem mindig azok, ahogy ti gondoljátok. A gyűlölet érzésének energiája látványosan rombolóbb hatással van az élővilágra, a természeti körforgás folyamataira, mint a járműveitek égéstermékei.
– Miért akar bárki is közületek önszántából a Földre jönni? Én inkább elmennék innen.
– A Föld egy csodálatos hely, rengeteg lehetőséggel. Nincs túl sok ilyen színes élő bolygó az univerzumban. Az, hogy ti emberek ezt nem tudjátok kiaknázni, nem tudtok harmóniában élni egymással és az anyabolygótokkal, ez nem a Föld hibája. Több Földön kívüli kultúra is lát fantáziát ebben az élettérben. De ezt ne úgy képzeljétek el, hogy máról holnapra több millió idegen akar majd letelepedni a Földön. Ezek először kis csoportok lesznek, pár száz, idővel talán pár ezer egyed, de nektek ez is elég nagy kihívás lesz.
– Mindenki békés szándékkal érkezik majd a Földre?
– Visszakérdezek. A macskád békés állat? A te nézőpontodból talán igen, egy egéréből kevésbé. Nektek sokszor az a béke, ha nem történik az életetekben semmi, ami felkavarhatja azt, amit ti nyugalomnak, biztonságnak hisztek. Azonban az univerzum nagyon dinamikus, impulzív élő rendszerekkel van tele. Ti valószínűleg agresszív, veszélyes lényként tekintenétek egyesekre, holott ők csak a saját belső motivációik mentén működnek. Olyan készségekkel és olyan intelligenciával bírnak, hogy a fenti hasonlattal élve: az emberi és az ő kultúrájuk viszonylatában ti vagytok az egerek. Ez nem azt jelenti, hogy ők rosszak, vagy negatívak. Ezeken a fogalmakon túl kellene lépnetek, ha meg akarjátok érteni a kozmikus kultúrákat.
– Hogyan képzeljük el az idegenek Földre érkezését? Leszállnak az űrhajóikkal és azt mondják: kérjük, segítsetek?
– Sokszor elmondtuk már: amikor ti körbenéztek és megszemlélitek a világot, csak a jéghegy tengervíz feletti részét látjátok. Azt, amit az érzékszerveitekkel fel tudtok fogni. Azonban a mi érzékelésünk ennél jóval kiterjedtebb. Gondolatokat, érzelmeket is érzékelünk, nagy távolságból is. És amit érzékelünk, arra hatni is tudunk. Ez nem csak a mi kultúránkra érvényes, hanem alapvetően minden civilizációra, amelyik képes nagyobb teret bejárni az univerzumban. Ha megfogalmazódik bennünk egy szándék, hogy kapcsolódni szeretnénk egy másik civilizációhoz, akkor először mentális szinten közelítjük meg. Ez az emberiségnél is így van, tehát mélytudati szinten ti is egyeztettek folyamatosan az emberiség “jövőjéről”. A különbség annyi, hogy nálunk ez egy tudatos folyamat, nálatok úgymond “tudatalatti”.
Az emberiség már vette az adást azzal kapcsolatban, hogy most még számotokra idegen kultúrák kapcsolódni szeretnének a Földhöz. Ennek már zajlanak a mentális, érzelmi szintű előkészületei. Csak egy példa: olyan filmeket készítenek az emberek, amikben kozmikus civilizációk játszanak szerepet. Itt most nincs jelentősége annak, hogy korrekten vannak-e ábrázolva a filmekben, könyvekben, hanem csak az a tény fontos, hogy gondolatban elkezdtek nyitni más civilizációk felé. Ma már jóval kevesebb ember ijedne meg attól, ha szembekerülne egy alacsony, hegyesfülű lénnyel (itt Yoda képét láttatta Thuo), mint 100 évvel ezelőtt. Mivel láttatok már ilyet a moziban. De ide tartozik az általam már említett menekült-téma is. Szembesítitek magatokat az idegentől való félelmeitekkel és előítéleteitekkel. Az emberiségben, vagy legalább egy részében, véghez kell mennie egy mentális átalakulási folyamatnak ahhoz, hogy kapcsolódni tudjatok hozzánk. Ehhez hozzátartozik az is, hogy képesek legyetek felmérni, mi az, ami valóban veszélyes lehet számotokra, ha találkoztok egy idegen kultúrával, és mikor van az, hogy csak beképzelitek magatoknak a veszélyt, mert eluralkodik rajtatok a félelem az ismeretlentől.
– És mi van akkor, ha az emberek elutasítják, hogy akár csak néhány Földön kívülit befogadjanak?
– Az emberiség nem birtokolja a Földet. Valójában senki semmit sem birtokol. A létezésünk idejére kapcsolódhatunk egy-egy élettérhez, ami segíti a tapasztalási folyamatainkat. Természetesen mindig lesznek emberek, akiket az előítéleteik és félelmeik hajtanak. Ők bezárkózhatnak a saját világukba, hátha úgy is találnak egy utat az univerzum megismerésére. Ha elutasítóak lesztek, a saját magatok lehetőségeit szűkítitek le.
– Pont Magyarországon most nagyon nagy menekültellenesség van. Van értelme ebben a helyzetben ilyen információkat bedobni az embereknek?
– Nem kell félni attól, hogy eltérő információk ütköznek egymással. Ez egy tanulási folyamat, visszautalnék az előbbiekben mondottakra. Zajlik már a háttérben a mentális információk ütköztetése. Hozzátartozik ehhez az is, hogy vannak Földön kívüli fajok, akik nem akarják, hogy az emberiség kapcsolatba kerüljün kozmikus civilizációkkal, mert alkalmatlannak tartják erre az embert. Ők olyan jellegű mentális információkat visznek most be a földi rendszerbe, ami növeli az elutasítást velünk szemben. Azt próbálják elérni, hogy a menekült szóhoz kapcsolódó negatív asszociáció annyira felerősödjön az emberekben, hogy minden ilyesmit elutasítanak. Ezzel csökkenteni akarják annak esélyét, hogy az a kultúra, ami majd menedékkérőként érkezne a Földre, pozitív fogadtatásban részesüljön.


Kommentárok