– Mindenekelőtt szeretném elmondani, nem áll szándékomban senkit sem meggyőzni arról, hogy AZ igazságot képviselem. Amiről beszélek, az a MI igazságunk, az, amit mi megtapasztalunk és elfogadunk valóságként. A Mi azt a civilizációt, kultúrát, élő rendszert jelenti, amit a társaimmal és a hozzánk kapcsolódó élőlényekkel, életterekkel közösen alkotunk. Nem bizonyítani akarom a létezésünket. Erről magatokat kell meggyőznötök. Minden képesség, tudás a rendelkezésetekre áll ehhez. Azért kommunikálunk veletek, mert figyeljük ennek hatásait. Hogy kiben milyen gondolatokat, érzéseket váltanak ki. A reakcióitok rezonanciáin keresztül tudunk kapcsolódni hozzátok.

– Ha figyeltétek a beszélgetéseinket, elhangzott néhány fogalom és kérdés. Érdekelne, ti ezeket hogyan látjátok. Az első ilyen téma a háttérhatalom…

– Nem tudom értelmezni ezt a fogalmat ebben a formában. Az emberiség számára komoly probléma, hogy nem tudtok olyan társadalmat létrehozni, ami a nyílt, őszinte kommunikáción és az együttérzésen, együttműködésen alapul. Mindig is voltak csoportok, amelyek csak a saját érdekeiket tartották szem előtt. Ti ezt hívjátok hatalomnak. Ha valaki a rendelkezésre álló erőforrásokat nem egyenlően szétosztani akarja, hanem a saját céljainak a megvalósítására használja. Mivel nincs nyílt kommunikáció az emberek között, a döntéshozatali folyamatok egy részére nem láttok rá, azaz ezek számotokra titokban zajlanak, ti így fogjátok fel. Számunkra nem titok, hiszen mi érzékeljük a gondolatokat, azokat nem lehet elrejteni.

– Van egy olyan háttérhatalom, ami az emberiség tudta nélkül irányítja a földi eseményeket?

– Igen. A tudat… Ha látnátok, most olyasvalami ült ki az arcomra, amit ti mosolynak neveznétek. A hatalommal bíró emberek a Földön csak nagyon korlátozott együttműködési készséggel rendelkeznek. Hiszen pont ez a hatalom lényege: aki birtokolja, a saját érdekeit helyezi előtérbe. Ezért Nagyon sok, különböző érdekek mentén szerveződő hatalmi csoport van a Földön. Ez annak is köszönhető, hogy új erőforrások jelentek meg a mindennapi életetekben. Ilyen pl. az információ. Már nem csak pénzzel, nyersanyag birtoklásával vagy fegyverekkel lehet erőfölényre szert tenni, hanem információval is. Meghatározott információk tudatos terjesztésével, amik alkalmasak arra, hogy befolyásolják az emberek gondolkozásmódját, döntéseit. Ez olyan értelemben történhet a háttérben, hogy az ilyen jellegű befolyásszerzési kísérleteket még nem igazán ismeritek fel kellő tapasztalatok híján. Ismertek háborúkat, amiket fegyverekkel vívtak, de még csak most ismerkedtek azzal, milyen az, ha információk ütköznek egymással. Ez számotokra egy tanulási folyamat, aminek következtében sokmindent újra fogtok értékelni. Tehát igen, vannak hatalmi csoportok, amik információval is manipulálnak, de ezek sokszor ugyanazok a személyek, akiket ti egyébként is a hatalmi elit tagjaiként ismertek.
A pénz, a nyersanyagok birtoklása a mi nézőpontunkból csak látszólagos hatalmat jelentenek. Por és hamu. Játékszerek egy homokozóban, amik elenyésznek. Az információ fölötti hatalom már sokkal jelentősebb tényező, bizonyos információk ugyanis hatással lehetnek a tudatra. Fogalmazhatok úgy is: az információ univerzális eszköz arra, hogy birtokolhassuk a teret. Itt visszautalnék arra a korábban többször megfogalmazott állításunkra, hogy maga a gondolat is információ, ami kölcsönhatásba lép a környezetével.

– Mi a célotok?

– Hogy megtapasztalhassatok bennünket és mi benneteket.

– Mi a feltétele annak, hogy kapcsolódni tudjunk hozzátok?

– Együttérzés, kellő összpontosítás és figyelem. A mi kultúránk egyik alapja az együttérzés. Az együttérzésből fakadó segíteni akarás azokon, akik erre önhibájukon kívül rászorulnak és befogadóak a közeledésünkre. Sokkal hatékonyabban tud közeledni hozzánk az, akiben megvan az együttérzés készsége. Ugyanis ez az érzés univerzális, tehát jó bázisa egymás megismerésének és megértésének. Az összpontosítás pedig ahhoz kell, hogy képesek legyetek fókuszalni, felénk irányítani az érzékelésetek. Mivel a mindennapi életben ezt a típusú érzékelést nem használjátok és az idegrendszeretek sincs erre ráállva, ez nagyfokú önfegyelmet igényel.

– Miért kezdeményezted a pszi-scout tréningek útnak indítását?

– Elérkezettnek látjuk az időt, hogy szorosabbra fűzzük a kapcsolatunkat azokkal az emberekkel, akik tudnak ránk figyelni. Tudnak közvetíteni közöttünk és az emberek között. Segítenek átadni a tapasztalatainkat. Ehhez nem kell sok ember, elég egy tucat. Annak a folyamatnak, aminek ti a psi-scout tréning nevet adtátok, az a lényege, hogy megismerjék egymást azok az emberek, akik erre alkalmasak. Próbáljuk úgy irányítani, hogy megtaláljanak benneteket, akikre mi már figyelünk egy ideje.


Kommentárok