Thuo egy önmagát kozmikus entitásként meghatározó lény, aki psi-felderítők (angolul: psi-scout, a fogalom magyarázatát egy bekezdéssel lejjebb találod) segítségével osztja meg tudásat, felfogását az univerzumról, az életről, az emberiségről és más intelligens létformákról. Saját magáról így nyilatkozik:

“A nevem Thuo. Az egyszerűség kedvéért használom ezt a nevet, mert a neveknek nálunk nincs olyan jelentősége, mint a ti világotokban, más formában azonosítjuk egymást. Az eredeti otthonom egy olyan égitest, amit még nem ismertek. A fő tevékenységem az intelligens élőlények közötti kommunikáció kutatása, ez két olyan jellegű területnek a kombinációja, amit ti néprajznak és pszichológiának neveztek, illetve ezekhez tudom a leginkább hasonlítani. Olyan kultúrákra specializálódtam, akik viszonylag zárt közösségekben élnek, nehezen közelíthetőek meg, nehéz velük együttműködni. Ezért ez a tevékenységem gyakran úgy kezdődik, hogy “letapogatom” a kiszemelt kultúra kommunikációját, mindazokat a hatásokat, amiket tevékenységeikkel létrehoznak. Fogalmazhatunk úgy is, hogy a gondolati és érzelmi hatások nyomait fürkészem, elemzem. A kutatási tevékenységem ezért néha olyan jellegű helyzeteket is teremt, amikor közvetítek különböző, egymást nehezen megértő élőlénycsoportok között, ez olyasmi, mint nálatok a diplomácia. A tevékenysegemet nem egyedül végzem, hanem egy nagyobb csoportban, amelynek egyfajta vezetője is vagyok.
A világotok nagy változások előtt áll. Változni fog a környezetetek is, de hogy a változások milyen irányba viszik az emberi civilizáció jövőjét, az azon is múlik, ti hogyan reagáltok ezekre a változásokra. Mi a csoportunkkal arra vállalkozunk, hogy megpróbáljuk nektek egy olyan szemszögből bemutatni az univerzumot, ahogyan mi ismerjük, érzékeljük. Elmondjuk azt is, mi a véleményünk arról, ami veletek történik.”

Röviden tekinstsük át, mi is az a fentebb említett psi-scout (psi-felderítő).

A psi-scout a multiverzum tér-idő struktúráiban szabadon áramló gondolati és érzelmi hullámok nyomolvasója. Ez a gyakorlatban az ún. SIM-eljárásra alapozva történik.

A SIM az angol Subliminal Information Monitoring rövidítése, amit tudat számára érzékelhetetlen információk megfigyelése kifejezésekkel fordíthatunk magyarra.
A szubliminális szó a pszichológiában a tudatalatti ingerek keltését ill. érzékelését jelenti (a szó a latin sub=alatti és limen=küszöb szóösszetétel magyarosítása).
A SIM eljárás lényege, hogy különböző mentális technikák segítségével szenzibiláljuk az elmét, amely így szélesebb spektrumban és fókuszáltabban tudatosít szubliminális információkat.
A SIM eljárás azonban nem csak a klasszikus érzékszervek által észlelt információkat célozza meg, hanem kísérleti jelleggel a sejtszintű érzékelés által rögzített információkat is. Ebben arra a munkahipotézisre támaszkodunk, hogy a mentális, érzelmi működésünk során létrejövő elektromos és mágneses impulzusok kölcsönhatásba lépnek a fizikai térrel és abban a gravitációs hullámokhoz hasonlóan terjednek (van frekvenciájuk, amplitúdójuk, nem árnyékolhatóak le). Ez az egyelőre hipotetikus, mentális-érzelmi információkat közvetítő mező hatással van minden élő sejtre, fogalmazhatunk úgy is: összeköti az élő rendszereket. A mentális és emocionális információk érzékelése alapvetően szubliminális folyamat. A SIM eljárás a mentális/érzelmi mezőben áramló információk érzékelésének tudatosítására is törekszik.

A témához kapcsolódó kutatásokat a csoportunk az 1990-es elején kezdte, Thuo volt az első, akit név szerint azonosítottunk információforrásként. A nevével fémjelzett üzenetek némelyike az elmúlt 10-15 évben már szerepelt különböző weboldalakon, ez az első alkalom, hogy egy teljes weboldalt az általa közvetített gondolatoknak szánunk. Folyamatosan töltjük fel az oldalra a korábbi anyagokat is, kiegészítve őket az aktuális szubliminális monitoring munkák jegyzőkönyveivel.
Ha nem szeretnél lemaradni az újdonságokról, a Kapcsolat menüpont alatt megtalálod a csatlakozási lehetőségeket.