28 év telt el azóta, hogy először kerültünk kapcsolatba veled. Te hogyan látod, mi változott azóta?

Láthatjátok, törekedtünk arra, hogy próbáljunk benneteket felkészíteni az előttetek álló időszakra. A lehetőségeink a veletek való kommunikációra korlátozottak, nem egyszerű eldöntenünk, mik azok az információk, amik hasznosak számotokra.

Jól érzékeljük, hogy ezek a kommunikációs csatornák folyamatosan szűkülnek?

Igen. 

Mi ennek az oka?

A változások a benneteket körbevevő kozmikus térségben. Sokminden már bekövetkezett abból, amit egy-két évtizede még csak valószínűsítettünk.

Konkrétan?

Megkezdődött a harc ezért a térségért. Ezt ne úgy képzeljétek, mint egy mozifilmben. Nincsenek egymásra lövöldöző űrhajók, sem darabokra hulló bolygók. Ez jelenleg a tudati energiák egymásnak feszülése. De mivel a tudat határozza meg a fizikai anyagban zajló folyamatokat, sokkal súlyosabbak a következmények, mintha egy fizikai síkon zajló összecsapásról beszélnénk.

És vannak már fizikai következmények?

A Földön kívüli térségben súlyosabbak, de a Földön is egyre inkább érzékelhetőek a következmények.

Tudnál példát mondani?

A Földön kívüli térségben már voltak, akik a veszélyeztetettség miatt kénytelenek voltak elhagyni az életterüket. A Földön pedig elindult a harc a mentális befolyásért. Egyre több politikai vezető kerül – anélkül, hogy ezt tudatosan felfogná – olyan kozmikus fajok kontrollja alá, akik ebben a formában próbálják növelni a befolyásukat a Földön. Ezek a kozmikus fajok az emberiségnek azt a gyenge pontját használják ki, hogy nagy hatalmat, döntési kompetenciát adtok egy-egy ember kezébe. Ezeknek az embereknek a mentális kontrolljával és befolyásolásával az egész emberiség jövőjét alakítani lehet.

Mi a célja ezeknek a kozmikus fajoknak?

Egyelőre annyi, hogy minél jobban kiterjesszék a befolyásukat úgy, hogy ebből lehetőleg semmit se vegyetek észre. Olyan embereket vesznek célba, akiken keresztül akár több millió másik ember véleményét, döntéseit befolyásolni tudják. Így idővel képessé válnak arra, hogy óriási tömegeket mozgassanak a saját céljaiknak megfelelően.

És ez miért jó?

A háttérben maradhatnak. Fizikailag meg sem kell jelenniük ahhoz, hogy az ellenőrzésük alá vonhassanak egy egész fajt és az általa uralt életteret. A következő években ezek a folyamatok exponenciálisan felerősödnek. 

Akkor ez hová vezethet a következő 20-30 évben?

2-3 kozmikus civilizáció verseng egymással azért, hogy felosszák egymás között a földi erőforrásokat. Számukra az emberi faj másodlagos. Vagy egyáltalán nincs szükségük az emberekre vagy csak átmenetileg tartanak rájuk igényt. És van 2-3 kozmikus kultúra, mint mi, akik megpróbálják óvni a Földet és az emberi fajt, menteni, ami menthető.

És mi lesz a folyamat vége?

Ezt senki sem tudja megmondani. Továbbra is sok múlik az embereken. Lesztek-e elegendően olyanok, akik felismeritek a veszélyt és képesek vagytok erre józanul reagálni.

Mi a megoldás?

Ugyanaz, amit a kezdetektől mondunk. Ne akarjatok globális változásokat vagy akár csak társadalmi szintűeket. Ehhez már késő van. A támadásoknak ellenálló sejteket kell létrehozni, amikhez tud kapcsolódni az a 2-3 faj, aki segíteni akar nektek. 

Minek kell ellenállni?

A mentális befolyásolási kísérleteknek. Azt felejtsétek el, hogy fizikailag, fizikai eszközökkel, fegyverekkel akartok védekezni. Ha ebbe az irányba fordulnának a folyamatok, akkor az emberiségnek nem lenne esélye a túlélésre. Tulajdonképpen az az úgymond szerencsétek, hogy van egy markáns faj, akinek kellenek az emberek a céljaikhoz és így sakkban tartják azokat, akiknek a legjobb az ember nélküli Föld lenne.

Nekik mihez kellenek az emberek?

Nagyobb kolóniákat akarnak létrehozni a Földön, de fizikai testben jelenleg nem életképesek a földi környezetben. Ugyanakkor őket a jelenlegi bioszféra érdekli, aminek az ember szerves része. Ha az emberiség megszűnne létezni, teljesen átalakulna a földi élővilág és azok az energiák is megváltoznának, amiket a Föld most képvisel.

Másokat miért zavar az ember jelenléte a Földön?

Nekik lényegében semmire sincs szükségük a létezésükhöz abból, amit földi életnek nevezhetünk. Őket a bolygónak azok az úgymond alapenergiái érdeklik, amelyekre alapozva létre lehet hozni egy teljesen új életteret. Nekik ezért az emberiség csak egy zavaró tényező, egy olyan civilizáció, amelyik az önpusztító életmódja miatt veszélyezteti az élő bolygó hosszútávú fennmaradását.

Térjünk vissza arra, amit ellenálló sejtnek neveztetek. 

Ti most egy-egy feladat sikerét attól teszitek függővé, hány embert sikerült ezáltal mozgósítani. Ne a mennyiségre, hanem a tudatosság minőségére törekedjetek. Jobb egy mentálisan fókuszált, maximális együttműködésre kész 20 fős csoport, mint 100 ezer mentálisan szétszórt ember. Ebben a küzdelemben a 20 fős csoport lesz a hatékonyabb és ellenállóbb.

És ti hogyan tudtok ezekhez a kis sejtekhez kapcsolódni?

Ti is tudjátok, hogy most már elkezdődött ez a folyamat. Mi elsősorban tudást és technológiákat tudunk nektek adni, illetve olyan közös élettereket képzelünk el, amiben ti és mi is élni tudunk. Ezek részben a Földön kívül lesznek. Mire ti elérnétek azt a tudás szintet, hogy erre képessé váljatok, addigra már késő lenne. De a technológiáinkat nem az egész emberiség kapja, csak azok a csoportok, akikkel együtt tudunk dolgozni.

Miért nem az egész emberiség?

Ahogy már mondtuk, erre nincs esély. Az emberiség részekre fog szakadni a kozmikus hatások nyomán. Fogalmazzunk úgy: befolyási övezetek alakulnak majd ki, amelyeknek semmi közük nem lesz a mostani határokhoz. Átrendeződik a Föld lakossága, arculata. Nem az lesz a mérvadó, hogy ki milyen néphez tartozik, hanem az, hogy kinek milyen belső motivációi vannak. Kik képesek még az emberiség érdekeit képviselni és kik kerülnek külső kozmikus hatások fennhatósága alá. Az emberek fizikailag is oda fognak vándorolni, ahol azok a hatások érvényesülnek, amikkel azonosulni tudnak.

És mit gondoltok, ahol mi lakunk, hová tartozik majd?

Ütközési zónában vagytok, ezt akár már érzékelhetitek is magatokon, a környezetetekben.  A különböző kozmikus hatások egyszerre vannak jelen ebben a térségben, ez eredményezi az erőteljes mentális hatásokat és egymásnak feszüléseket.

Térjünk vissza a kommunikációs csatornák szűküléséhez. Mi tudunk ez ellen tenni valamit?

A folyamat része, hogy a rátok nem épp barátként tekintő Földön kívüli csoportok félrevezető információkat juttatnak az emberek közé. Azzal, hogy összezavarnak benneteket, csökkenteni akarják azt a szándékot bennetek, hogy érdeklődjetek a kozmikus környezetetek eseményei iránt, tudatosan keressétek a kapcsolatot velünk, a támogatóitokkal.

Hogyan tudjuk kiszűrni a manipulált csatornákat?

Mi azért léptünk veletek kapcsolatba már közel 30 évvel ezelőtt, hogy felépítsünk egy bizalmi kapcsolatot. Akkoriban még nem nagyon tudtátok értelmezni a tőlünk kapott információkat, de előre terveztünk. Hogy ha elérkezik az idő és zavarossá válik a környezet, legyen olyan kommunikációs csatornátok kifelé, amiben megbíztok. A hitelességünk záloga, hogy mit mondunk. Hogy ugyanazt mondtuk 2-3 évtizede, mint most. A kommunikációnk kiszámítható és tudatosan felépített. Ugyanakkor sosem adunk utasításokat, csak informálunk vagy javaslunk, hangsúlyozva, hogy a döntési kompetencia és felelősség a tiétek. Ha egy kommunikációs csatorna zavaros, ellentmondásos információkat közvetít, ha az évek során megváltozott az üzenetek jellege vagy tartalma, akkor azt kellő óvatossággal javasolt kezelni. Ahogy mi érzékeljük, jelenleg a Föld felé irányuló információ-közvetítő csatornák 90 százalékát manipulációs céllal tartják fenn a veletek ellenséges csoportok. Ezzel a földi fogadó oldal általában nincs tisztában, fogalmuk sincs, valójában kitől és miért kapnak üzeneteket.


Kommentárok