Az általatok Földön kívüli kultúráknak nevezett elő rendszerek és azok fizikai megnyilvánulásai nem csak külsőben különböznek tőletek, emberektől. Sok esetben más gondolatokat, érzelmi világot és értékrendet képviselnek, más érdekeik lehetnek, mint nektek. Az előttetek álló időszakban egyre intenzívebbé válva folytatódik az 1-2 évtizede elindult tendencia: egyes Földön kívüli kultúrák egyre markánsabban jelenítődnek meg a földi rendszerben. Egyelőre elsősorban energetikai szinten. Ezek fizikai megnyilvánulásait nem feltétlenül fogjátok Földön kívüli hatásként értelmezni. Már tisztában vagytok azzal, hogy a mentális és érzelmi világotok nem egy környezetétől független rendszer. Külső energetikai impulzusok befolyásolhatják. Az emberiség mentális működése önmagában is szétszórtságot tükröz, az egymással ellentétes gondolati rendszereket gyakran fizikailag is ütköztetitek: ellenségként tekintetek azokra, akik tőletek eltérően gondolkoznak, más elveket, nézeteket vallanak és a fizikai megsemmisítésükre törekedtek. Amit még csak kevesen tudtok: a fizikai megsemmisítés nem jelenti azt, hogy az adott emberek által képviselt mentális-érzelmi működés is megsemmisülne.

A földi rendszerrel kölcsönhatásba lépő kozmikus  élő rendszerek első körben nem hoznak be új energiákat az emberiség életterébe, csak a meglévő hatásokat erősítik. Ez bizonyos szempontból szükségszerű folyamat is. Az emberiség jelenleg nem egységes, alapvető dolgokban is nagyon nehezen jutnak kompromisszumra és még mindig nem értik, hogy az életterükért közös felelősség terheli őket. Ha a Föld alkalmatlanná válik arra, hogy az emberiség élettere legyen, az emberiség is megszűnik létezni jelenlegi formájában. Ez sokkal gyorsabban bekövetkezhet, mint gondolnátok, a Föld sérülékenységét rosszul méritek fel. Az emberiséggel kapcsolatba lépő kozmikus rendszerek egy ennyire ellentmondásosan működő kultúrával azonban nem tudnak mit kezdeni, ezért megjelenésükkel felerősitik az itt zajló folyamatokat, hogy világosan kiderüljön, milyen értékek mentén tud egységbe szerveződni az emberi kultúra.

Ez lényegében a tudat bizonyos minőségeinek evolúciója, amely során kikristályosodik, az ember biológiai rendszere milyen mentális-érzelmi működéssel tud a leghatékonyabban fejlődni.

A ti csoportotokra kitérve: a különböző értékrendű és érdekű kozmikus rendszerek összetalálkozása a Földön ütközési felületeket hozhat létre, ez fizikai síkon is megnyilvánulhat idővel. Szükség van olyan kisebb csoportokra, akik konfliktushelyzetek esetén képviselni tudják az emberi értékeket és érdekeket, és megpróbálnak konszenzusra jutni a kozmikus kultúrákkal. Azt kérdezitek talán: de hogyan tudná néhány ember az egész emberiség érdekeit szem előtt tartva egyeztetni? Az energetikai, genetikai értelemben vett értékeket minden egyes ember magában hordozza. Csak meg kell tanulnotok ezeket értelmezni, megjeleníteni a kommunikációtokban és a döntéseitekben. Ezért is hangoztatjuk ilyen gyakran, mennyire fontos, hogy aktívan lépjetek fel mindazokban a kommunikációkban, amiket más kultúrákkal folytattok. Nem azt kellene megfogalmaznotok célként, hogy minél több információt megszerezzetek róluk, mert ez nem biztos, hogy segítség lesz számotokra a velük folytatott kommunikációban. Azt kell felmérnetek, hogyan tudtok velük a leghatékonyabban kommunikálni, együttműködni, szükség esetén közös döntéseket hozni. Milyen értékrendet képviselnek, mi számukra az elsődleges, ha a Földről vagy az emberiségről van szó. Megtapasztalhattátok, hogy a döntéseitek, cselekedeitek mögött motivációk állnak. Az univerzumban minden élő rendszernek vannak motivációi, belső mozgatórugói. Ezekkel kell tisztában lennetek. És persze azt kellene felderítenetek, ezeket a motivációkat hogyan lehet összeegyztetni a ti motivációitokkal, elképzeléseitekkel. Ebben a megismerési folyamatban ti azzal az előnnyel indultok, hogy bárkivel kommunikáltok egy-egy kozmikus kultúra képviselői közül, ugyanazt fogjátok hallani, mivel egységesen lépnek fel, valamennyi egyed közösen képviseli ugyanazokat az értékeket. Ez ugye rólatok nem mondható el, nagyon sokféle motiváció figyelhető meg a kis csoportotokon belül is. Ezért fontos, hogy akik elszánják magukat arra, hogy részeseivé váljanak ennek a folyamatnak, időt és energiát fordítsanak arra, hogy egységesebbé váljanak a reakcióitok külső hatásokra, azaz gyorsan és határozottan konszenzusra tudjatok jutni azzal kapcsolatban: mi a fontos és számotokra elfogadható irány.


Kommentárok